Informace o publikaci

Influence of methane on the capacitively coupled hydrogen discharge

Logo poskytovatele
Název česky Vliv metanu na kapacitně vázaný výboj ve vodíku
Autoři

DOLEŽAL Vojtěch DVOŘÁK Pavel JANČA Jan

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Czechoslovak journal of physics
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Fyzika plazmatu a výboje v plynech
Klíčová slova hydrogen;methane;discharge
Popis V této práci se zabýváme směsí vodíku s malou příměsí metanu (0-1,5 %). Měření probíhalo v radiofrekvenčním kapacitně vázaném výboji za nízkého tlaku. Kationty a neutrální částice byly detekovány úpomocí Plasma Process Monitor PPM 421 (Balzers). Měření otické emisní spektroskopie bylo provedeno na spektrometru Triax 550 Jobin-Yvon Spex. Dominantním iontem ve výboji byl H+. Jeho množství znatelně ubylo s dodáním malého mnžství metanu. Přestože jsme nepozorovali žádnou neutrální částici těžší než metan, byly detekovány kationty s 1-3 uhlíkovými atomy. Dále se ukázalo, že disociační stupeň molekuly vodíku klesl po přidání metanu do výboje.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info