Informace o projektu
Studium a aplikace plazmochemických reakcí v neizotermickém nízkoteplotním plazmatu a jeho interakcí s povrchem pevných látek

Kód projektu
MSM0021622411
Období řešení
1/2005 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Klíčová slova
Plasma chemistry, plasma surface treatment, plasma deposition, plasma polymerisation, hard and supra hard coatings,diamond and diamond-like, plasma diagnostics,thin films, spectral plasma sources, low temperature plasma metallurgy, reaction rates of chemi

Studium kinetiky plazmochemických procesů metodami optické, hmotnostní a mikrovlnné diagnostiky. Výzkum a metodika technologie plazmochemického nanášení tenkých vrstev polymerních, nanokompozitních, supertvrdých, semipermeabilních, semisorpčních a ochranných. Studium optických, mechanických, chemických a elektrických vlastností připravených depozitů. Výzkum nových typů dielektrických bariérových a povrchových elektrických výbojů buzených při atmosférickém tlaku a jejich aplikací. Nové technologie nízkoteplotní plazmové práškové metalurgie umožňující ekonomičtější způsoby výroby W, WC, TiC, WTi a chemických katalyzátorů na bázi těchto kovů. Návrh a konstrukce jednotlivých typů plazmochemických reaktorů. Studium nových způsobů diagnostiky použitého plazmatu a monitorování plazmochemických procesů. Počítačová simulace výbojů a procesů v nich probíhajících. Využití různých druhů plazmatu k restauraci a konzervaci historických artefaktů a muzejních předmětů. Využití pulsně buzeného radiofrekvenčního a mikrovlnného plazmatu k rozkladu závadných látek. Studium vybraných druhů vysokofrekvenčních a laserem generovaných plazmových zdrojů pro chemickou spektrální analýzu. Studium perspektivních objemových plazmochemických procesů se zřetelem na praktické využití produktu. Aplikace modifikované vysokofrekvenční plazmové tužky jako chirurgického nástroje. Jedná se o aplikovaný výzkum s velkým podílem výzkumu základního. Kromě publikace výsledků lze předpokládat i nové technologické patenty a průmyslové vzory.

Publikace

Počet publikací: 754


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 76 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info