Informace o projektu

Studium a aplikace plazmochemických reakcí v neizotermickém nízkoteplotním plazmatu a jeho interakcí s povrchem pevných látek

Kód projektu
MSM0021622411
Období řešení
1/2005 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Klíčová slova
Plasma chemistry, plasma surface treatment, plasma deposition, plasma polymerisation, hard and supra hard coatings,diamond and diamond-like, plasma diagnostics,thin films, spectral plasma sources, low temperature plasma metallurgy, reaction rates of chemi

Studium kinetiky plazmochemických procesů metodami optické, hmotnostní a mikrovlnné diagnostiky. Výzkum a metodika technologie plazmochemického nanášení tenkých vrstev polymerních, nanokompozitních, supertvrdých, semipermeabilních, semisorpčních a ochranných. Studium optických, mechanických, chemických a elektrických vlastností připravených depozitů. Výzkum nových typů dielektrických bariérových a povrchových elektrických výbojů buzených při atmosférickém tlaku a jejich aplikací. Nové technologie nízkoteplotní plazmové práškové metalurgie umožňující ekonomičtější způsoby výroby W, WC, TiC, WTi a chemických katalyzátorů na bázi těchto kovů. Návrh a konstrukce jednotlivých typů plazmochemických reaktorů. Studium nových způsobů diagnostiky použitého plazmatu a monitorování plazmochemických procesů. Počítačová simulace výbojů a procesů v nich probíhajících. Využití různých druhů plazmatu k restauraci a konzervaci historických artefaktů a muzejních předmětů. Využití pulsně buzeného radiofrekvenčního a mikrovlnného plazmatu k rozkladu závadných látek. Studium vybraných druhů vysokofrekvenčních a laserem generovaných plazmových zdrojů pro chemickou spektrální analýzu. Studium perspektivních objemových plazmochemických procesů se zřetelem na praktické využití produktu. Aplikace modifikované vysokofrekvenční plazmové tužky jako chirurgického nástroje. Jedná se o aplikovaný výzkum s velkým podílem výzkumu základního. Kromě publikace výsledků lze předpokládat i nové technologické patenty a průmyslové vzory.

Publikace

2014

Laser ablation synthesis of new gold carbides. From gold-diamond nano-composite as a precursor to gold-doped diamonds. Time-of-flight mass spectrometric study

HAVEL Josef — PENA-MENDEZ Eladia — AMATO Filippo — PANYALA Nagender Reddy — BURŠÍKOVÁ Vilma

MALDI-TOF fingerprinting of the whole mammalian cell-lines

AMATO Filippo — KUČERA Lukáš VAŇHARA Petr HAMPL Aleš HAVEL Josef

Plasma discharge and time-dependence of its effect to bacteria

JUSTAN Ivan ČERNOHORSKÁ Lenka DVOŘÁK Zdeněk SLAVÍČEK Pavel

Remotely sensed soil data analysis using artificial neural networks. A case study of El-Fayoum depression, Egypt

AMATO Filippo — HAVEL Josef — GAD Abd-Alla — EL-ZEINY Ahmed

Tissue profiling by nanogold-mediated mass spectrometry and artificial neural networks in the mouse model of human primary hyperoxaluria 1

HOUŠKA Jan — PENA-MÉNDEZ Eladia María — HERNANDEZ-FERNAUD Juan Ramón — SALIDO Eduardo — HAMPL Aleš HAVEL Josef VAŇHARA Petr

Tissue visualization mediated by nanoparticles: from tissue staining to mass spectrometry tissue profiling and imaging

KOLÁŘOVÁ Lenka VAŇHARA Petr — PEŇA MENDÉZ Eladia Maria — HAMPL Aleš HAVEL Josef

Tribological properties of nc-TiC/a-C:H coatings prepared by magnetron sputtering at low and high ion bombardment of the growing film

SOUČEK Pavel SCHMIDTOVÁ Tereza BURŠÍKOVÁ Vilma VAŠINA Petr — PEI Y.T. — DE HOSSON J.Th.M. — CAHA Ondřej — PEŘINA Vratislav — MIKŠOVÁ Romana — MALINSKÝ Petr

Use of nanomaterials for TOF mass spectrometry of complex biomolecules and for tissue profiling

KOLÁŘOVÁ Lenka VAŇHARA Petr — PUIG ROMERO Mireia — SALVADO Victoria — HAMPL Aleš HAVEL Josef

Způsob přípravy vzorků pro atomové spektrometrické techniky

PREISLER Jan KANICKÝ Viktor VACULOVIČ Tomáš — FOLTYNOVÁ Pavla — PEŠ Ondřej

2013

Artificial neural networks in medical diagnosis

AMATO Filippo — LÓPEZ RODRÍGUEZ Alberto — PENA-MÉNDEZ Eladia María — VAŇHARA Petr HAMPL Aleš HAVEL Josef

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 76 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info