Informace o publikaci

Early instrumental meteorological observations in the Czech Lands I: Ferdinand Knittelmayer, Brno, 1799-1812

Logo poskytovatele
Název česky Časná přístrojová meteorologická pozorování v českých zemích I: Ferdinand Knittelmayer, Brno, 1799-1812
Autoři

BRÁZDIL Rudolf ŘEZNÍČKOVÁ Ladislava VALÁŠEK Hubert

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Meteorologický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Vědy o atmosféře, meteorologie
Klíčová slova early instrumental measurements - pressure - temperature - wind - cloudiness - precipitation days - meteorological singularities - Ferdinand Knittelmayer - Brno
Popis V českých zemích existuje řada časných meteorologických měření, prováděných před začátkem pravidelných meteorologických pozorování. S cílem získat homogenní klimatologické řady Brna jsou systematicky zpracovávána meteorologická měření před rokem 1848, tj. před začátkem oficiálně publikovaných pozorování dr. P. Olexika. Zatím nejstarší známé záznamy z Brna z let 1799–1812 pocházejí od penzionovaného setníka Ferdinanda Knittelmayera, které zůstaly zachovány v podobě vybraných shrnujících údajů z pěti denních pozorování. Motivací pro pozorování byla pro Knittelmayera víra v možnost předvídat průběh počasí na základě 19-letého měsíčního cyklu. Práce prezentuje výsledky statistické analýzy tlaku a teploty vzduchu, směru a síly větru, charakteristik oblaků a počtu srážkových dnů, porovnávaných s měřeními na meteorologické stanici Brno-Tuřany v období 1961–1990.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info