Informace o publikaci

Vztah introdukovaného hostitele a místní parazitofauny: Neogobius kessleri ve slovenském úseku Dunaje

Autoři

ONDRAČKOVÁ Markéta DÁVIDOVÁ Martina JURAJDA Pavel GELNAR Milan

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference VII. slovenské a české paraztiologické dni, Program a zborník abstraktov
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova non-native; Neogobius kessleri; parasite fauna
Popis Od roku 1997 byly do úseku slovenského Dunaje a jeho přítoků introdukovány ryby rodu Neogobius pocházející z oblasti Černého moře a dolních úseků přilehlých řek. V současné době představuje Neogobius kessleri dominantní druh ryby na několika lokalitách slovenské části Dunaje. V naší studii byla v období 2002–2005 sledována společenstva parazitů N. kessleri z pěti lokalit oblasti středního Dunaje: staré a nové koryto Dunaje, ramenný systém Priehradky a Bodíky a ústí řeky Váh. Ve vyšetřeném vzorku byly parazitovány všechny ryby celkem 33 druhy vícebuněčných parazitů, dominovaly glochidie Anodonta anatina (celková prevalence 82,8 %) a vrtejši Pomphorhynchus laevis (celková prevalence 82, 4 %). Většina zjištěných parazitů patří mezi druhy s nízkou hostitelskou specifitou a vyskytuje se u mnoha druhů ryb původních ve sledované oblasti. N. kessleri tak především přejímal běžné parazity vyskytující se v dané oblasti, a to ve vysokých počtech s maximální intenzitou infekce 1036 parazitů na rybu. Na všech lokalitách bylo společenstvo parazitů tvořeno významně častěji druhy/jedinci endoparazitů, kteří využívali N. kessleri jako paratenického hostitele (v případě řeky) nebo paratenického hostitele a mezihostitele (v případě ramenného systému). Jediným adultním endoparazitem zaznamenaným na všech lokalitách byly motolice Nicolla skrjabini. Neogobius kessleri se jeví jako druh hostitele s velkou vnímavostí k širokému spektru parazitů, především v larválním stádiu. Svým postupným šířením napomáhá také šíření těchto parazitů, a to ve vyšších abundancích, než k jakému by docházelo v přirozeném ekosystému.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info