Informace o publikaci

Ekonomické aspekty železniční dopravy

Logo poskytovatele
Autoři

TOMEŠ Zdeněk POSPÍŠIL Tomáš

Rok publikování 2006
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Předložená studie představuje výsledek aplikace ekonomické analýzy na problematiku železnic. Naším cílem bylo přispět k pochopení historického vývoje, utváření institucí a výsledků hospodaření na železnici. Při jejím psaní jsme využili řadu nástrojů a metod ekonomické analýzy, jako byla aplikace teorie životního cyklu, finanční analýza, zkoumání intenzity konkurence na trhu či analýza zájmových skupin. V průběhu zpracování této studie jsme došli k poznání, že železnici je možné chápat jako praktický příklad aplikace celé řady ekonomických konceptů a teorií. Hlavní motivací pro sepsání této studie i pro celý náš zastřešující projekt bylo nabídnout ekonomický pohled na problematiku železnic a vytvořit tak určitou protiváhu převládajícím provozně-technickým přístupům v této oblasti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info