Informace o projektu

Železniční doprava-institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA402/04/2128
Období řešení
1/2004 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova
železnice, železniční doprava, stát, hospodářská politika, dopravní politika, regionální politika

Železniční doprava v historii byla a i v současnosti je mimořádně významným tématem z hlediska hospodářského, sociálního i strategického. Institucionální postavení železniční dopravy není výsledkem autonomních tržních sil, ale výsledkem cíleného a na úrovni centrálních autorit státu řízeného procesu, jenž je ze své podstaty vnitřně nekonzistentní. Řešitelé předkládají projekt snažící se překlenout metodologickou nekonzistenci vytvořením vlastní metodiky schopné řešit zvolené téma. Cílem projektu je na základě vlastní metodiky analyzovat hospodářsko-politické systémy ve vztahu k železniční dopravě. V uzším pojetí je potom deklarovaným cílem odkrýt a definovat zákonitosti vztahu státu a železniční dopravy ústící v návrh optimálního pojetí hospodářské politiky ve vztahu k železnicím s variantami vzhledem k nastaveným společenským cílům. Základním výstupem projektu bude monografie shrnující metodický postup pro analýzu institucionálního postavení železnice a obsahující návrh variant řššení vzhledem k různým portfoliím hospodářsko politických a společenských cílů. Následně projekt počítá s publikací tří studií vycházejících ze zmiňované metodiky, které budou zaměřeny na užší aplikace.

Publikace

Počet publikací: 30


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info