Informace o publikaci

Microanalysis of oligodeoxynucleotides by cathodic stripping voltammetry at amalgam-alloy surfaces in the presence of copper ions.

Název česky Mikroanalysa oligodeoxynukleotidů katodickou rozpouštěcí voltametrií na amalgamových površích v porstředí iontů mědi.
Autoři

HASOŇ Stanislav VETTERL Vladimír

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Talanta
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Elektrochemie
Klíčová slova gold amalgam-alloy electrode; platinum amalgam-alloy electrode; silver amalgam-alloy electrode; copper amalgam-alloy electrode; oligodeoxynucleotides; ODN; purine base residue-copper(I) complex; analysis of microliter volumes of ODN; ODN adsorption
Popis Je posáno použití zlaté elektrody pokryté slitinou amalgamu (AuAE) k citlivému stanovení různých oligodeoxynukleotidů (ODN) obsahujících v ODN řetězci purinové deoxynukleotidy za přítomnosti iontů mědi. Detekce ODN je založena na následujících krocích: (i) kyselou hydrolyzou ODN (ahODN) se uvolní z ODN řetězce purinové baze; (ii) elektrochemická akumulace komplexu těchto uvolněných bazí s ionty Cu(I) (ahODN-Cu(I) complex) při potenciálu redukce iontů Cu(II) na povrchu amalgamové elekltrody; (iii) katodické rozpouštění elektrochemicky akumulovaného komplexu ahODN-Cu(I) z povrchu elektrody. Navržená metoda byla použita:(a) ke stanovení délky různých ODN obsahujících pouze adeninové jednotky (počet adeninových nukleotidů v ODN řetězci byl 10 až 80); (b) ke stanovení počtu purinových jednotek v ODN o 30 nukleotidech obsahujícího náhodnou sekvenci purinových i parimidinových jednotek.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info