Informace o publikaci

Interakce okadaické a retinové kyseliny při kontrole diferenciace monoblastů transformovaných onkogenem v-myb

Logo poskytovatele
Autoři

BENEŠ Petr MACEČKOVÁ Vendula ZATLOUKALOVÁ Jiřina KOVÁŘOVÁ Lucie ŠMARDA Jan

Rok publikování 2007
Druh Článek ve sborníku
Konference XI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova retinoic acid; okadaic acid; v-myb; monoblast; differentiation
Popis Kyselina retinová (RA) a inhibitor serin/threoninových fosfatáz typu 1 a 2A kyselina okadaická (OA) jsou schopny navodit diferenciaci různých leukemických linií. Buněčná linie BM2 je linie kuřecích monoblastů transformovaných onkogenem v-myb viru ptačí myeloblastózy. Exprese tohoto onkogenu zabraňuje dokončení monocytické/makrofágové diferenciační dráhy a buňky BM2 proto setrvávají ve stádiu monoblastů. V této práci jsme se zaměřili na studium vlivu RA a OA na buňky BM2. Analýzou buněčné morfologie, buněčného cyklu, fagocytické aktivity, produkce reaktivních kyslíkových radikálů, exprese diferenciačních markerů Mo-1 a vimentinu jsme zjistili, že působení OA v koncentraci, která inhibuje aktivitu PP2A a nikoli PP1, indukuje monocytickou/makrofágovou diferenciaci buněk BM2. Zároveň jsme potvrdili skutečnost, že buňky BM2 nejsou, na rozdíl od většiny ostatních leukemických linií, citlivé k působení RA. Zjistili jsme však, že diferenciace BM2 indukovaná OA je prohloubena současným působeni RA.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info