Informace o publikaci

Meteorological singularities in the Czech Republic in the period 1961-2002

Logo poskytovatele
Název česky Povětrnostní singularity v České republice v období 1961-2002
Autoři

ŘEZNÍČKOVÁ Ladislava BRÁZDIL Rudolf TOLASZ Radim

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Theor. Appl. Climatol.
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Vědy o atmosféře, meteorologie
Klíčová slova meteorological singularity; air temperature; air pressure; precipitation; synoptic situation; Czech Republic
Popis Na základě průměrných denních hodnot teploty vzduchu, tlaku vzduchu a srážkových úhrnů 13 klimatologických stanic na území České republiky v období 1961-2002 byla provedena statistická analýza tzv. "povětrnostních singularit", tj. víceméně kalendářně vázaných odchylek vybraných meteorologických prvků od průměrného ročního chodu. Výsledky zpracování jsou podrobněji dokumentovány pro stanici Praha-Karlov. Pro 13 zpracovaných stanic bylo zjištěno celkem 45 povětrnostních singularit (37 v teplotě vzduchu, 35 v tlaku vzduchu, 30 ve srážkách). Zjištěné singularity dobře korelují s případy tradovanými pro Českou republiku i s výsledky analýz provedených pro Německo. Přes značnou časovou a prostorovou variabilitu singularit se jich většina projevuje na celém území České republiky a z větší části jsou patrné ve všech třech zpracovávaných prvcích. Většina zjištěných singularit je vysvětlena na základě cirkulačních mechanismů přiřazením k významně vyšším četnostem určitých skupin synoptických situací, vyznačujících se anomálními teplotními nebo srážkovými projevy. Byly nalezeny i případy "konkurence" mezi singularitami, kdy ve stejný den může nastat více singularit spojených s celkovou povětrnostní situací.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info