Informace o publikaci

INTERFERENCE OF PAHs AND THEIR DERIVATIVES WITH SIGNALING OF RETINOIDS

Název česky Vliv polycyklikcýh aromatických uhlovodíků a jejich derivátů na retinoidní signálování
Autoři

BENÍŠEK Martin BLÁHA Luděk PACHERNÍK Jiří HILSCHEROVÁ Klára

Rok publikování 2006
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis For studying the disruption, we used new in vitro method with the cell line P19/A15. It is murine embryonal P19 cell line stably transfected with luciferase reporter gene under the control of RARE (Retinoic Acid Responsive Element). Xenobiotics potentially interacting with the retinoid signaling can either induce luciferase expression and/or negatively affect retinoic acid (ATRA)-induced luciferase activity. For our study we selected the group of PAH and their N-heterocyclic analogs especially for their widespread environmental occurrence and possible teratogenic effects. We tested 13 N-PAHs and 6 PAHs for retinoid and antiretinoid activity.
Související projekty: