Informace o publikaci

Experienced problems and coping with them in adolescence

Název česky Pociťované problémy a způsob jejich zvládání v adolescenci.
Autoři

KOHOUTEK Tomáš MAREŠ Jan JEŽEK Stanislav

Rok publikování 2007
Druh Prezentace v oblasti VaV (AV tvorba, WEB aplikace apod.)
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek ukazuje výsledky získané v rámci psychologické části longitudinálního výzkumu ELSPAC u třináctiletých respondentů za použití dotazníku pro zjišťování struktury zvládání zátěže ve třech různých životních kontextech - v rodině, ve škole a v kontaktu s vrstevníky. Metoda umožňuje identifikovat vztah mezi typem a mírou prožívaných problémů a stylem jejich zvládání. Součástí studie je i porovnání výsledků s další potenciálně významnou proměnnou - sociální pozicí účastníka výzkumu ve školní třídě, zjišťovanou pomocí rozšířené verze metody SORAD.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info