Informace o publikaci

The Pupil Voice in the Context of the Czech School Reform

Název česky Hlas žáků v kontextu reformy české školy
Autoři

VIDLÁKOVÁ Jitka

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Education-line [on-line]
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/167586.htm
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova pupil voice, curricular reform, pupil involvement, primary school
Popis Záměrem příspěvku je nastínit, jaké změny a podněty přináší právě probíhající kurikulární reforma ve prospěch hlasu žáků. Součástí textu je i prezentace výsledku dílčího šetření provedeného na jedné základní škole ve městě Brně. Zde bylo prostřednictvím rozhovoru zjišťováno, jak ředitel školy a učitelé vnímají státem nově nastavené podmínky pro pedagogickou práci učitelů a jakou roli v této reformě má mít hlas žáků. Cílem šetření bylo zejména zjistit, jak respondenti vnímají podmínky a prostor pro autonomii žáka a jeho aktivní zapojení do procesu vyučování a učení, tj. od jeho plánování přes realizaci až po hodnocení. Mají školy zájem zapojovat žáky do těchto procesů? Jsou školy připraveny naslouchat hlasům žáků a pracovat s nimi?
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info