Informace o projektu
Demokracie v prostředí školy

Kód projektu
FRVS/1334/2007
Období řešení
1/2007 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Hlavním záměrem předkládaného projektu je doplnit a rozšířit akreditované studijní plány oboru Pedagogika na FF MU o nové obsahy i formy výuky prostřednictvím přípravy a realizace předmětu Demokracie v prostředí školy. Tento předmět bude v rovině akademické rozvíjet témata otevřená v předmětu Vzdělávací politika a v rovině praktické prohlubovat porozumění studentů reálným školním procesům. V tomto kontextu se studenti budou moci komplexněji obeznámit s tématem demokracie ve škole. Nabídkou nového předmětu zamýšlíme přiblížit studentům nejen dostupné teoretické poznatky o tématu demokracie ve škole, ale také praktické naplňování demokratických cílů naší vdělávací politiky přímo v reálném školním prostředí. V rámci tohoto poměrně širokého tématu budeme větší pozornost věnovat otázkám participace žáků na životě školy. Dalším záměrem projektu je na základě studia relevantní literatury přispět k obohacení a systematizaci dosavadních poznatků o tématu demokracie ve škole. Hodláme se zaměřit zejména na žákovskou participaci, konkrétně na pohledy jednotlivých aktérů škoního života na tuto problematiku. Navrhovaným projektem směřujeme i za hranice využitelnosti poznatků o sledovaném tématu ve vysokoškolské výuce. Výsledky získané při přípravě i v rámci vlastní realizace předmětu zamýšlíme zpřístupnit prostřednictvím publikací i pedagogickým pracovníkům škol a odborné veřejnosti.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info