Informace o publikaci

Investigation of the coplanar barrier discharge in synthetic air at atmospheric pressure by cross-correlation spectroscopy

Logo poskytovatele
Název česky Diagnostika koplanárního bariérového výboje v syntetickém vzduchu za atmosferického tlaku pomocí cross-correlation spektroskopie
Autoři

HODER Tomáš ŠÍRA Martin KOZLOV Kirill Vadimov WAGNER Hans-Erich

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Physics D: Applied Physics
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Fyzika plazmatu a výboje v plynech
Klíčová slova coplanar barrier discharge; cross-correlation spectroscopy; atmospheric pressure
Popis Koplanární bariérový výboj hořící v jednofilamentním modu byl studován spektroskopicky. Průběhy emisivit výboje byly měřeny technikou cross-correlation spektroskopie. Prostorově (jednodimenzionální) a časově rozlišený signál na vlnových délkách 391.5nm a 337.1nm byl zaznamenán výšeuvedenou technikou. Katodová ionizační vlna je dobře patrna ze záznamu na vlnové délce 337.1nm. Byla také pozorována další vlna zvýšeného elektrického pole nad anodou. V této práci jsou tyto vlny a jejich rychlosti popsány. Průběh výboje je rozdělen na tři fáze - Townsendovská, fáze propagace ionizačních vln a závěrečná fáze dohasínání. Na základě záznamů emisivit uvedených vlnových délek je výboj kvalitativně popsán a jeho parametry srovnány s výbojem objemovým. Kromě toho je prezentován pokus o určení elektrického pole podle odpovídajícího kinetického modelu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info