Informace o publikaci

Plant species richness in continental southern Siberia: effects of pH and climate in the context of the species pool hypothesis.

Název česky Druhová bohatost rostlin na kontinentální jižní Sibiři: vliv pH a klimatu v kontextu species pool hypotézy.
Autoři

CHYTRÝ Milan DANIHELKA Jiří ERMAKOV Nikolai HÁJEK Michal HÁJKOVÁ Petra KOČÍ Martin KUBEŠOVÁ Svatava LUSTYK Pavel OTÝPKOVÁ Zdenka POPOV Denis ROLEČEK Jan ŘEZNÍČKOVÁ Marcela ŠMARDA Petr VALACHOVIČ Milan

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Global ecology and biogeography
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1466-8238.2007.00320.x/abstract
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova Calcicole/calcifuge; forest-steppe; plant community; Pleistocene environments; precipitation; soil acidity; tundra; vascular plants
Popis pH na kontinentální jižní Sibeři je silně negativně korelováno se srážkami a druhová bohatost je určována protisměrnými účinky těchto dvou proměnných. Druhová bohatost se zvyšuje s pH, pokud půda není příliš suchá. U suchých půd je pH vysoké, ale druhová bohatost se snižuje vlivem stresu suchem. Vztah druhové bohatosti a pH je proto v bezlesé vegetaci unimodální. Na nejsušších půdách nerostou stromy, což má za následek, že u lesů je vztah pH/druhová bohatost pozitivní. Pokud je současná druhová bohatost důsledkem velikosti species pool, zdá se, že v minulosti byla běžná stanoviště s nižšími srážkami a mírně kyselými až neutrálními půdami.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info