Informace o projektu

Informace o projektu
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy

Kód projektu
IAA6163303
Období řešení
1/2003 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
paleoekologie, pylová analýza, rostlinná společenstva, vegetace

Vegetace Altaje a Západního Sajanu je patrně nejbližší současnou analogií středoevropské vegetace pozdního glaciálu a raného holocénu. Pochopení vztahů této vegetace k prostředí v měřítku krajiny může mít zásadní význam pro interpretaci historie středoevropské vegetace. Ve vybraných typech krajiny těchto pohoří bude provedena gradientová analýza vegetace a floristické diverzity vzhledem k hlavním faktorům prostředí, zejména ke gradientu kontinentality, doplněná fytocenologickým
popisem vegetace. Zvláštní pozornost bude věnována ekotonům les-step a step-tundra. Budou
analyzovány ekologické nároky vybraných druhů, zejména těch, které se vyskytují i ve střední Evropě,a srovnány s jejich nároky ve střední Evropě. V každé krajině, kde bude analyzována současná vegetace, budou sbírána moderní pylová spektra. Ta budou srovnána s fosilními spektry ze
středoevropského pozdního glaciálu a raného holocénu a získaná data budou využita pro interpretaci historie středoevropské vegetace a krajiny.


Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info