Informace o publikaci

Mezinárodní organizace: partikulární subjektivita. Vyvratitelnost předchozí hypotézy

Autoři

JÍLEK Dalibor

Rok publikování 2007
Druh Článek ve sborníku
Konference Právní následky mezinárodně protiprávního chování. Pocta Čestmíru čepelkovi k 80. narozeninám. Legal Consequences of Internationally Wrongful Acts. Liber Amicorum Čestmír Čepelka.
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Theoretical hypothesis: the exclusive personality of international organisations in particular international law. Arguments against this hypothesis.
Popis Článek kritizuje hypotézu, že mezinárodní organizace jsou výhradně subjekty partikulárního mezinárodního práva. Autor předkládá opačnou hypotézu, kterou dokládá protiargumenty. Ty ústí v hypotézu, že mezinárodní organizace jsou zavázány pravidly partikulárního i obecného mezinárodního práva. Protiargumenty vycházejí z funkčnosti mezinárodních organizací, které v mezinárodní praxi vykonávají rovněž vládní úkoly.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info