Informace o publikaci

Počasí v Čechách v letech 1805-1806: konfrontace vizuálních a přístrojových pozorování

Logo poskytovatele
Autoři

BRÁZDIL Rudolf ŘEZNÍČKOVÁ Ladislava VALÁŠEK Hubert

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Meteorologické zprávy
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Vědy o atmosféře, meteorologie
Klíčová slova visual meteorological observations; instrumental observations; temperature indices; precipitation indices; Bohemia
Popis Článek se zabývá analýzou vizuálních denních záznamů počasí pocházejících od pražského měšťana Jana Nádherného z Borutína (1766-1860). Byly zveřejněny v povětrnostních kalendářích pro roky 1805 a 1806 zpracované ředitelem klementinské astronomické observatoře A. Davidem. Slovní charakteristika počasí byla nejprve převedena na běžně užívané meteorologické symboly. Pro verifikaci vizuálních denních záznamů počasí J. Nádherného byla použita referenční stanice Praha-Klementinum, kdy byly slovní popisky teplotního charakteru počasí pro prosinec 1805 a červen 1806 porovnány s chodem naměřených maximálních a minimálních teplot vzduchu v Praze-Klementinu. Záznamy o spadlých srážkách byly konfrontovány s počty srážkových dnů na stejné referenční stanici. Teplotní a srážkový charakter měsíců byl dále klasifikován v sedmistupňové škále vážených indexů (-3 až +3) v konfrontaci s teplotními a srážkovými odchylkami Prahy-Klementina od referenčního období 1901-1960.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info