Informace o publikaci

Stanovení chemických forem rtuti kapalinovou chromatografií s detekcí atomovou fluorescenční spektrometrií technikou generace studených par

Autoři

HOUSEROVÁ Pavlína MATĚJÍČEK David KUBÁŇ Vlastimil PAVLÍČKOVÁ Jana KOMÁREK Josef

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Chemické listy
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Analytická chemie, separace
Klíčová slova mercury; liquid chromatography; atomic fluorescence spectrometry
Popis Byla vypracována metoda pro vysoce citlivé, selektivní, správné a přesné stanovení jednotlivých chemických forem (specií) rtuti vysoce účinnou kapalinovou chromatografií ve spojení s atomovou fluorescenční spektrometrií (HPLC/CVAFS). Extrakce chemických forem rtuti byla prováděna extrakčním činidlem obsahujícím 6 mol/l HCl + 0,1 mol/l NaCl v mikrovlnném extraktoru. Pro separaci chemických forem rtuti byla používána reverzní chromatografická stacionární fáze Hypersil BDS C18 a isokratická eluce mobilní fází obsahující 7 % methanolu a 0,05% 2sulfanylethanolu v acetátovém pufru (pH 5).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info