Informace o publikaci

Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková společenstva

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Autoři

CHYTRÝ Milan KOČÍ Martin ŠUMBEROVÁ Kateřina SÁDLO Jiří KRAHULEC František HÁJKOVÁ Petra HÁJEK Michal HOFMANN Aleš BLAŽKOVÁ Denisa KUČERA Tomáš NOVÁK Jan ŘEZNÍČKOVÁ Marcela ČERNÝ Tomáš HÄRTEL Handrij SIMONOVÁ Deana TICHÝ Lubomír KNOLLOVÁ Ilona OTÝPKOVÁ Zdenka DANIHELKA Jiří HÁJEK Ondřej KUBOŠOVÁ Klára KARIMOVÁ Katrin ROZEHNAL Jiří

Rok publikování 2007
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Monografie travinné a keříčkové vegetace českých zemí. Metodami curyšsko-montpellierské školy jsou popsány všechny vegetační typy tříd Loiseleurio-Vaccinietea, Juncetea trifidi, Juncetea trifidi, Mulgedio-Aconitetea, Crypsietea aculeatae, Thero-Salicornietea strictae, Festuco-Puccinellietea, Molinio-Arrhenatheretea, Calluno-Ulicetea, Koelerio-Corynephoretea, Festucetea vaginatae a Festuco-Brometea.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info