Informace o publikaci

Expresní profily genů c-jun, c-fos a integrinu beta 3 v průběhu diferenciace buněk RAW264.7

Autoři

SKÁLOVÁ Kateřina VAŇHARA Petr ŠMARDA Jan

Rok publikování 2008
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Naším cílem bylo stanovit dynamiku exprese genů c-jun, c-fos a itgb3 během diferenciace buněk RAW do osteoklastů a dendritických buněk. Genovou expresi jsme studovali na úrovni RNA metodou kvantitativní RT-PCR a na úrovni proteinů westernovým přenosem. Potvrdili jsme, že během diferenciace osteoklastů výrazně stoupá exprese c-fos, zatímco exprese c-jun postupně klesá. V dendritických buňkách je tomu přesně naopak, exprese c-jun stoupá a c-fos klesá. Exprese itgb3 roste v průběhu diferenciace jak osteoklastů, tak dendritických buněk.
Související projekty: