Informace o publikaci

Stream Thermometry as an Effective Tool for Revealing Communication Areas between Mine Water and Surface Streams: Uranium Mine Rozna Case Study (Czech Republic)

Název česky Termometrie povrchových vod jako efektivní nástroj pro zjištění komunikace mezi důlními vodami a povrchovými toky: Uranový důl Rožná, případová studie (Česká Republika)
Autoři

ŘÍČKA Adam KUCHOVSKÝ Tomáš ZEMAN Josef

Rok publikování 2008
Druh Článek ve sborníku
Konference Mine Water and the Environment PROCEEDINGS, 10th International Mine Water Association Congress, June 2-5. 2008. Karlovy Vary, Czech Republic
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova Thermometry; Rock type; Fault system; Uranium mine; Rozna; Czech Republic
Popis Důl Rožná je posledním aktivním uranovým dolem v Evropě. Pokud bude důl uzavřen, dojde k jeho zaplavení a k obnovení původního oběhu podzemních vod. Cílem termometrie bylo identifikovat preferenční místa vývěrů podzemních vod na povrch a charakterizovat tak potenciálně ohrožená místa v ložiskové oblasti Rožná a jejím okolí. Naměřené hodnoty prokázaly že zvodeň je jednoznačně nehomogenní. Většina přítoků podzemních vod do povrchových toků byla zjištěna v prostředí amfibolitů a křehkých hornin jako je migmatit, ortorula a granit a dále v blízkosti strukturních poruch Diagonálního směru 55 až 70.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info