Informace o publikaci

The conformal Killing equation on forms; prolongations and applications

Název česky Konformní Killingova rovnice na formách; prodlužování a aplikace
Autoři

ŠILHAN Josef GOVER Rod

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Differential Geometry and its Applications
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TYY-4RH2ST5-1&_user=1162421&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000051831&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1162421&md5=3aaf9d02d42bb8fc5e453d183b7090fe
Obor Obecná matematika
Klíčová slova Conformal differential geometry; Elliptic partial differential equations; Symmetry equations
Popis Hlavním výsledkem je konstrukce konformně invariantní konexe (na vektorovém bandlu) tak, že její rovnice paralelního transportu je systém prvního řádu, který je prodloužením konformní Killingovy rovnice na formách. Paralelní řezy této konexe jsou v jednoznačné korespondenci s řešeními této konformní Killingovy rovnice. Dále zkonstruujeme další konformně invariantní konexe (též dávájící prodloužení původní konformní Killingovy rovnice), které dávají jednoznačnou korespondenci mezi řešeními konformní Killingovy rovnice na formách a řešeními konformní Killingovy rovnice k' formách s hodnotami ve vhodném vektorovém bandlu pro různé hodnoty k'. Aplikací těchto nástrojů ukážeme "helicity raising and lowering" konstrukci v obecném případě a na konformně Einsteinových varietách.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info