Informace o publikaci

The State and Railways - A Historical Comparison of Economic Policy in Relation to Railways

Název česky Stát a železnice - historická komparace hospodářské politiky ve vztahu k železnicím.
Autoři

KVIZDA Martin

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Kapitola analyzuje vývoj hospodářské politiky ve vztahu k železnicím na vzorku zemí celého světa v 19. a v počátku 20. století. Komparativní analýza ukazuje problémová místa jednotlivých archetypálních přístupů státu k železniční dopravě; závěr je relevantní k současné diskusi o podobě moderní dopravní politiky státu.
Související projekty: