Informace o publikaci

Heavy metals induce phosphorylation of the Bcl-2 protein by Jun N-terminal kinase

Logo poskytovatele
Název česky Těžké kovy indukují fosforylaci proteinu Bcl-2 Jun N-terminální kinázou
Autoři

ONDROUŠKOVÁ Eva SLOVÁČKOVÁ Jana PELKOVÁ Vendula PROCHÁZKOVÁ Jiřina SOUČEK Karel BENEŠ Petr ŠMARDA Jan

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Biological Chemistry
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova Bcl-2; heavy metals; Jun N-terminal kinase; phosphorylation; posttranslational modification
Popis Protein Bcl-2 je významným článkem v biochemických procesech rozhodujících o spuštění mechanizmu programované buněčné smrti. Jeho funkce může být regulována posttranslačními modifikacemi. Fosforylace proteinu Bcl-2 je např. spojena se zablokováním buněčného cyklu v G2/M fázi a následné buněčné smrti v důsledku působení mitotických jedů. V této práci jsme prokázali, že také těžké kovy indukují fosforylaci proteinu Bcl-2, a to prostřednictvím Jun-N terminální kinázy a nezávisle na fázi buněčného cyklu. Hyperfosforylovaný protein Bcl-2 je zároveň schopen inhibovat programovanou buněčnou smrt indukovanou zinkem účinněji než nefosforylovatelný mutantní protein Bcl-2. Tyto výsledky ukazují, že regulace funkce proteinu Bcl-2 pomocí fosforylace je důležitou součástí odpovědi buňky na stres.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info