Informace o publikaci

Diagnostics of Czech intellectually gifted children with dyslexia via WISC-III method

Název česky Diagnostika českcýh rozumově nadaných dětí s dyslexií metodou WISC-III
Autoři

PORTEŠOVÁ Šárka ČIHOUNKOVÁ Jana

Rok publikování 2008
Druh Článek ve sborníku
Konference From giftedness in childhood to successfull intelligence in adulthood
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova gifted; talented students
Popis Prezentovaný výzkum se zaměřuje na diagnostiku rozumově nadaných dětí s dyslexií pomocí Wechslerova inteligenčního testu pro děti (WISC-III). Cílem výzkumu bylo zjistit, zda existuje typický kognitivní profil výkonu v této metodě u rozumově nadaných dětí s dyslexií. Výzkumný soubor tvořily rozumově nadané děti s dyslexií, identifikované v pedagogicko-psychologických poradnách v celé ČR. Dosažené střední hodnoty v jednotlivých subtestech byly porovnány uvnitř výzkumné skupiny i mezi výzkumnou a kontrolními skupinami, tvořenými rozumově nadanými dětmi bez dyslexie, intelektově průměrnými dětmi s dyslexií a normální populací. Výzkum přinesl empirická zjištění o jistých diskrepancích ve výkonu, zejména rozpor mezi subtestem Vědomosti a Kódování a Opakování čísel a odhalil možná úskalí při identifikaci těchto tzv. dvakrát výjimečných dětí v naší pedagogicko-psychologické praxi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info