Informace o projektu

Rozumově nadané děti s dyslexií

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA406/06/0676
Období řešení
1/2006 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
talent; nadání; dyslexie

Proponovaný projekt navazuje koncepčně a částečně metodologicky na problematiku post-doktorandského grantu GAČR který postuloval hypotézu o existenci suspektně závažných sociálních a emocionálních problémů rozumově nadaných dětí s handicapem, nejčastěji se specifickou vývojovou poruchou učení a chování.
Právě tato skupina dětí bývá velmi obtížně identifikovatelná, nemůže vhodně kompenzovat existující dílčí handicap, ani rozvíjet mimořádné schopnosti, nadání. To se následně projevuje v sociální a emoční maladaptaci a v neadekvátní evaluaci vlastních schopností i nedostatků.
Hlavním cílem proponovaného projektu je provést detailní klinický výzkum k popsání typického profilu rozumových schopností u nadaných dětí s poruchou učení (dyslexií), k odhalení kompenzačních strategií a k výzkumu sociální a emoční adaptace těchto dětí. Navržený postup umožní zjistit a popsat, vliv předpokládaných diskrepancí mezi dílčími schopnostmi zkoumaných dětí na hodnocení školního výkonu dětmi, rodiči a učiteli, formulovat vodítka (identifikační strategii) pro skríninkové vyhledávání rozumově nadaných s dyslexií, které by mohli využít zejména psychologové a pedagogové, a vytvořit kritéria pro koncipování nového speciálně-pedagogického reedukačního programu pro nápravu dyslexie rozumově nadaných dětí.

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info