Informace o publikaci

Comparison of habitat requirements of the mosses Hamatocaulis vernicosus, Scorpidium cossonii and Warnstorfia exannulata in different parts of temperate Europe

Název česky Porovnání stanovištních nároků mechů Hamatocaulis vernicosus, Scorpidium cossonii a Warnstorfia exannulata v různých částech temperátní Evropy
Autoři

ŠTECHOVÁ Táňa HÁJEK Michal HÁJKOVÁ Petra NAVRÁTILOVÁ Jana

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Preslia
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova brown mosses; bryophyte; Drepanocladus; fen; HOF modelling; mineral richness; mire; niche diversification; water pH
Popis Článek se zabývá studiem ekologických nároků a mezidruhových vazeb tří blízce příbuzných bokoplodých slatiništních mechů v odlišných částech Evropy (Český masiv, Západní Karpaty a Bulharsko). Největší pozornost je věnována druhu Hamatocaulis vernicosus, který je považován za celoevropsky ohrožený mech a je sledován v rámci programu Natura 2000. Warnstorfia exannulata má ve všech studovaných oblastech širokou realizovanou niku, preferuje však spíše kyselá stanoviště s pH kolem 5.6, zatímco Scorpidium cossonii vyhledává biotopy s nejvyšším obsahem bází (pH vyšší než 7). Optimální pH pro výskyt druhu Hamatocaulis vernicosus se pohybuje v rozmezí 6 až 7 v závislosti na regionu. Warnstorfia exannulata roste spíše na stanovištích s vyšší hladinou podzemní vody a má větší toleranci vůči zvýšenému obsahu živin. Produktivita stanoviště se podílí i na diverzifikaci nik druhů Hamatocaulis vernicosus a Scorpidium cossonii.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info