Informace o publikaci

Surface-enhanced laser desorption/ionization time-of-flight proteomic profiling of breast carcinomas identifies clinicopathologically relevant groups of patients similar to previously defined clusters from cDNA expression

Název česky Proteinové profilování karcinomů prsu metodou SELDI-TOF MS odhaluje klinickopatologicky relevantní skupiny pacientů stejně jako dříve definované klastry na základě exprese cDNA
Autoři

BROŽKOVÁ Kristýna BUDINSKÁ Eva BOUCHAL Pavel HERNYCHOVÁ Lenka KNOFLÍČKOVÁ Dana VALÍK Dalibor VYZULA Rostislav VOJTĚŠEK Bořivoj NENUTIL Rudolf

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Breast Cancer Research
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1186/bcr2101
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova breast cancer; SELDI-TOF MS; cDNA clusters
Popis Genomové profilování na principu cDNA-microarrays reprezentuje základní nástroj pro pochopení molekulární komplexity rakoviny prsu. cDNA expresní profily nicméně nejsou schopny detekovat změny dané posttranslačními modifikacemi proteinů a neposkytují tedy komplexní obraz všech biologicky významných změn, které nastávají v nádorech. Nové možnosti identifikace a/nebo validace molekulárních změn u karcinomu prstu proto představují proteomické přístupy. Metoda SELDI-TOF MS umožňuje vysoce kapacitní proteinové profilování a poskytuje data "array" typu snadno analyzovatelná pomocí bioinformatických a statistických nástrojů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info