Informace o publikaci

Příspěvek ke studiu nejstarších českých pomístních jmen

Autoři

ČORNEJOVÁ Michaela

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta onomastica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova minor place-names; Old Czech
Popis Článek se zabývá nejstaršími doklady českých pomístních jmen, zachovaných v podobě tzv. bohemik v nejstarších latinských listinách k českým dějinám (období 11. - 13. století). Nejčastěji se v listinách objevují názvy výrazných topografických objektů (vodních toků a vyvýšenin), které lze také poměrně dobře lokalizovat, tj. identifikovat s dnes existujícím objektem. Ze slovotvorného hlediska převažují jednoslovná pojmenování. Ze slovotvorných prostředků se uplatňují např. sufixy -ov(ý), -ica (dále -icě a -ice), -ava, -ec. Bohemika svědčí i o charakteru staročeského hláskosloví, např. o existenci průvodních vokálů u slabikotvorných likvid (Tyrnawa), zachování souhláskové skupiny šč (dále šť: Mostišče), zachování u/ú (dále i/í: Za Moravicú).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info