Informace o publikaci

Hranice místa z hlediska zvukového prostředí

Autoři

ŘIHÁČEK Tomáš FERENČUHOVÁ Slavomíra GALČANOVÁ Lucie HLEDÍKOVÁ Magdalena VACKOVÁ Barbora

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference Město : proměnlivá ne/samozřejmost.
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova soundscape; descriptive model of soundscape; place boundaries
Popis Předkládaný text se zamýšlí nad specifiky hranic místa z hlediska městského zvukového prostředí. Díky odlišné fenomenologii zraku a sluchu se tyto zvukové hranice liší svou povahou od vizuálně chápaných hranic - jsou spíše prolínáním a spojováním než oddělováním a vymezováním. Město je charakteristické vysokou hustotou zvukově kontrastních míst a problematika vzájemného prolínání jejich zvukových prostředí je tedy významným tématem jak z pohledu místa a jeho identity, tak z pohledu jedince a jeho prožitku. Příspěvek nejprve nastiňuje fenomenologické odlišnosti mezi zrakem a sluchem. Poté představuje deskriptivní model sonosféry (zvukového prostředí místa), tvořený čtyřmi komponentami: dominantou, popředím, horizontem a prostorem. Tento model je následně použit pro analýzu fenoménu zvukových hranic, jeho možných podob, souvislostí a hypotetických konsekvencí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info