Informace o publikaci

Soudní přezkum rozhodnutí vysoké školy z pohledu vybrané judikatury

Autoři

KUDROVÁ Veronika

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Správní právo
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Článek
Obor Právní vědy
Klíčová slova Judicial review; higher education institution; grounds of the decision pursuant to the higher education act; study-related fees; decision on admission to studies.
Popis Článek se zabývá vybranou judikaturou Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu, jejímž předmětem je otázka přezkoumatelnosti rozhodnutí vysokých škol v režimu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Nejčastěji přezkoumávanými druhy rozhodnutí jsou rozhodnutí o (ne)přijetí ke studiu a rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem. Zmíněno je též nejnovější rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci stanovení a následného prominutí poplatku za studium, dle něhož je soudně přezkoumatelné rozhodnutí, jehož jednotlivé části mohou zasáhnout do právní sféry jednotlivce, byť se může jevit, že jako celek do jeho finančního postavení nezasahuje. Poslední část článku v souvislosti s otázkou anulování přijímacích zkoušek připomíná jedno z nejcitovanějších rozhodnutí ústavního soudu týkající se práva na bezplatné vysokoškolské vzdělání, tentokrát trochu jinak.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info