Informace o publikaci

Criteria for Measurement of Citizen Satisfaction with Public Services: Public Libraries

Logo poskytovatele
Název česky Kritéria měření spokojenosti občanů s veřejnými službami: veřejné knihovny
Autoři

URBÁNEK Tomáš LUKÁŠOVÁ Růžena

Rok publikování 2009
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem prezentovaného výzkumu bylo identifikovat kritéria spokojenosti občanů se službami veřejných knihoven a srovnat je: 1) s kritérii publikovanými v odborné literatuře, 2) s kritérii užívanými pro měření spokojenosti s veřejnými knihovnami v České republice a v zahraničí. Prostřednictvím kvalitativního výzkumu provedeného pomocí metody kritických událostí byly identifikovány charakteristiky služeb které ovlivňují percepci kvality služeb veřejných knihoven. Na základě získaných kvalitativních dat byl vyvinut dotazník a proveden kvantitativní výzkum na vzorku 443 respondentů. Data byla zpracována prostřednictvím faktorové a regresní analýzy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info