Informace o projektu

Informace o projektu
Měření spokojenosti občanů s veřejnými službami jako součást řízení kvality v organizacích veřejného sektoru

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA402/07/1486
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova
spokojenost občanů, měření spokojenosti občanů, veřejné služby, veřejný sektor

Míra spokojenosti občanů s veřejnými službami je důležitým indikátorem kvality veřejných služeb. Průzkumy spokojenosti občanů pro organizace veřejného sektoru představují významný nástroj získávání zpětné vazby ze strany veřejnosti a východisko pro cílené zlepšování služeb. Aby měření spokojenosti občanů přinášelo informace umožńující volbu účinných opatření vedoucích ke skutečnému zlepšení, je třeba, aby měřící nástroje byly založeny na znalosti klíčových dimenzí kvality služeb, reflektujících očekávání občanů/ uživatelů ve vztahu k daným službám. Na rozdíl od zahraničí, kde bylo provedeno již množství výzkumů zaměřených na identifikaci dimenzí kvality veřejných služeb, v ČR takové výzkumy dosud prováděny nebyly. ˇUčelem výzkumného projektu je proto: zmapovat dosavadní vědecké poznatky týkající se možných postupů měření spokojenosti občanů s veřejnými službami, ve dvou vybraných oblastech veřejných služeb identifikovat klíčov dimenze kvality a na základě těchto poznatků připravt metodickou příručku prezentující možné postupy měření spokojenosti občanů s veřejnými službami, jejich přednosti a limitace.

Publikace

Počet publikací: 37


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info