Informace o publikaci

A complex role for FGF-2 in self renewal, survival, and adhesion of human embryonic stem cells

Název česky Komplexní úloha FGF-2 při sebeobnově, přežití a adhezi lidských embryonálních kmenových buněk
Autoři

EISELLEOVÁ Lívia MATULKA Kamil KŘÍŽ Vítězslav KUNOVÁ Michaela SCHMIDTOVÁ Zuzana NERADIL Jakub TICHÝ Boris DVOŘÁKOVÁ Dana POSPÍŠILOVÁ Šárka HAMPL Aleš DVOŘÁK Petr

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Stem Cells
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova FGF-2; human ESCs; self renewal; cell survival; adhesion
Popis Transkripční program odpovědný za pluripotenci lidských embryonálních kmenových buněk je spoluudržován exogenním fibroblastovým rastovým faktorem FGF-2, který aktivuje FGF receptory (FGFR) a stimuluje tak signální dráhu mitogén-aktivovaných proteín kináz (MAPK). Tahle samá signální dráha je taky stimulována inzulinovými receptory a receptory pro epidermální rastový faktor. Tenhle mechanismus je dále komplikován intrakrinnými FGF signály. Molekulární mechanismus, kterým FGF-2 napomáhá nediferencovanému růstu lidských embryonálních kmenových buněk je stále nejasný. V téhle práci ukazujeme, že FGF-2 v nediferencovaných lidských embryonálních kmenových buňkách stimuluje expresi kmenových genů a potláčí geny pro apoptózu a bunkovou smrt. Inhibice autokrinního FGF signálování vede k upregulaci genů spojených s diferenciací a downregulaci genů kmenových. Exogenní FGF-2 teda posiluje udržení pluripotenčního programu intrakrinního FGF signálování. Tuhle hypotézu podporuje i fakt, že exprese endogenního FGF-2 se počas diferenciace lidských kmenových buněk a FGF-2 knockdown diferenciace znižuje. Zjistili jsme, že FGF-2 signálování přes FGFR2 vede k aktivaci signálních drah MAPK/Erk a Akt kináz, dále chrání lidské embryonální buňky před stresem indukovanou bunkovou smrtí a zvyšuje adhezi a klonální schopnost. Tato stimulace sebe-obnovy, bunkového přežití a adheze exogenním a endogenním FGF-2 tak může přispívat k udržení nediferencovaného růstu lidských embryonálních kmenových buněk.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info