Informace o publikaci

Geochemický vývoj podzemních vod v průběhu těžby, po zatopení ložiska a při návratu k původním podmínkám

Autoři

ZEMAN Josef ČERNÍK Miroslav KOPŘIVA Antonín STEJSKAL Martin

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference Těžba a její dopady na životní prostředí
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geochemie
Klíčová slova mine water; stratification; geochemical model; redox potential; mine flooded
Popis Detailní studium dlouhodobých a sezónních trendů geochemického vývoje důlních vod uzavřených a zatopených dolů ukazuje, že je možné koncentrační vývoj jednotlivých rozpuštěných složek kvantitativně charakterizovat pomocí relativně jednoduchého dynamického modelu. Kvantitativní vyhodnocení poskytuje cenné parametry, které jsou jinak za běžných podmínek nedostupné. Je to například sledování úbytku zásob sledovaných složek, ze kterých se uvolňují do důlních vod jako jsou pevné oxyhydroxidy železa a manganu, odhad doby, za kterou dosáhne sledovaná složka v důlní vodě koncentrace, která je z technologického hlediska významná, odhad doby, po kterou bude nutné důlní vody čistit atd. Kvantitativně charakterizované změny a odchylky od modelových dlouhodobých trendů pak umožňují efektivně odvozovat mechanismus procesů, které určují složení důlních vod a kvantifikovat vliv jednotlivých faktorů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info