Informace o publikaci

Interakce důlních vod s vodami povrchových vodotečí, důsledky pro hydrologické ekosystémy a rychlost návratu k původnímu stavu

Autoři

ZEMAN Josef KOPŘIVA Antonín

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference Těžba a její dopady na životní prostředí
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geochemie
Klíčová slova mine water; stratification; geochemical model; redox potential; mine flooded
Popis Ovlivnění vod Hadůvky vypouštěním čištěných důlních vod z dekontaminační stanice se už po sedmi letech projevovalo pouze u celkové koncentrace rozpuštěných látek a mírným zvýšením koncentrace rozpuštěného manganu. Podél toku Hadůvky docházelo u sledovaných složek s výjimkou uranu v celém období k výraznému poklesu koncentrací nebo se koncentrace neměnily. U uranu docházelo podél toku Hadůvky naopak k růstu jeho koncentrace až na hodnoty pod 0,3 mg/l na profilu HAD 9. Na profilu HAD 9 zůstávaly obsahy rozpuštěných látek stále zvýšené (kolem 1500 mg/l). Ovlivnění vod Loučky vodami Hadůvky bylo patrné pouze u celkového množství rozpuštěných látek (zvýšení o zhruba o 20 mg/l). U ostatních látek nebylo už po sedmi letech ovlivnění patrné.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info