Informace o publikaci

Právo na spravedlivý proces

Autoři

FENYK Jaroslav

Rok publikování 2009
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis V rámci aproximace trestního práva jsou důležité i základní zásady, na nichž je takováto aproximace založena. Půjde zejména o zásady opírající se o právo na spravedlivý proces, ale dále také o principy vyplývající z potřeby vzájemného uznávání mezi členskými státy EU jako je zejména zásada evropské teritoriality a z ní vyplývající požadavky. Stranou nemohou zůstat ani obecně uznávané zásady jako je zásada kontradiktorního řízení, zásada přiměřenosti, atd.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info