Informace o publikaci

Výskyt dřevní hmoty v korytech vodních toků České republiky

Logo poskytovatele
Autoři

MÁČKA Z. KREJČÍ L.

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Vodní hospodářství
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Klíčová slova in-stream woody debris; fluvial ecosystem; hydromorphological processes; ecological status of stream channels
Popis Příspěvek se zabývá problematikou dřevní hmoty, která se do koryt vodních toků dostává z břehových a doprovodných porostů. Dřevní hmota v korytech může mít různou podobu od kompletních vyvrácených stromů až po holé kmeny či pařezy. Přítomnost dřeva v potocích a řekách vytváří na jedné straně riziko ucpání koryta či poškození vodních staveb, na druhé straně významně přispívá ke zlepšení jejich ekologického stavu. Vodní toky s významným podílem dřeva vykazují vyšší stanovištní a druhovou pestrost organizmů, patrný je zejména pozitivní vliv na populace ryb, makrozoobentosu a hmyzu. Příspěvek přináší obecnější úvod do problematiky, návrh české terminologie různých forem říčního dřeva a také výsledky mapování množství a vlastností dřeva ve vybraných úsecích Dyje, Lužnice, Moravy a Svratky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info