Informace o publikaci

Land snail species richness and abundance at small scales: the effects of distinguishing between live individuals and empty shells

Název česky Druhová bohatost a abundance suchozemských plžů na malých prostorových škálách: důsledky rozlišování mezi živými jedinci a prázdnými ulitami
Autoři

ČERNOHORSKÁ Nicole HORSÁK Michal CAMERON Robert

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Conchology
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://www.conchsoc.org/node/4846
Obor Zoologie
Klíčová slova Fen; sampling quadrats; densities; species estimates
Popis V této studii hodnotíme počet druhů a počet jedinců suchozemských plžů v rámci tří velikostí hnízdovitě uspořádaných vzorkovacích ploch (0.0625 m2, 0.25 m2, 0.56 m2) na třech ekologických typech slatinišť podle obsahu vápníku. Dále sledujeme vliv zahrnutí prázdných schránek do výpočtů. Počty druhů i jedinců narůstaly s velikostí vzorkované plochy a počet druhů pro jednotlivé plochy vždy narostl po zahrnutí prázdných ulit, což bylo zřetelné nejvíce na pěnovcových prameništích a na dvou menších plochách. Při porovnávání mezi lokalitami, které se výrazně liší v obsahu vápníku, je nutné vyloučit prázdné schránky, protože rychlost jejich rozkladu se mezi minerálně odlišnými lokalitami významně liší.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info