Informace o projektu
Původ a vývoj vápnitých slatinišť a jejich bioty v Západních Karpatech: Otázka glaciálních reliktů a refugií

Kód projektu
KJB601630803
Období řešení
1/2008 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
vápnitá slatiniště, holocenní vývoj, relikty, refugia, historie krajiny

Projekt se zabývá vznikem a vývojem vápnitých západokarpatských slatinišť a jejich bioty. Vápnitá slatiniště jsou považována za refugia glaciálních reliktů. Tohle obecně přijímané stanovisko není podepřeno téměř žádnými daty o jejich vzniku a vývoji. Cílem je zjistit souvislosti mezi věkem slatinišť, charakterem rozmístění v krajině od posledního glaciálu, počtem reliktních druhů a celkové druhové bohatosti. Analýza fosilních schránek měkkýšů, pylů a makrozbytků ukáže, která slatiniště mají historickou kontinuitu od posledního glaciálu, a která naopak fungovala jako mozaika vznikajících a zanikajících refugií, umožňující přežívaní reliktních druhů v prostoru a čase. Budou zhodnoceny i druhy slatinišť tradičně považované za reliktní - které z nich se kontinuálně vyskytovaly na své lokalitě, a které naopak přežívaly krátkodobě na různých lokalitách od posledního glaciálu dodnes. Výsledky budou vsazeny do souvislosti s vývojem krajiny. Výstupy budou významné i pro management a ochranu.

Publikace

Počet publikací: 17


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info