Informace o publikaci

Molekulární patogeneze chronické lymfocytární leukemie

Autoři

MRÁZ Marek PAVLOVÁ Šárka MALČÍKOVÁ Jitka PLEVOVÁ Karla MAYER Jiří POSPÍŠILOVÁ Šárka

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Transfuze a hematologie dnes
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova chronic lymphocytic leukemia; CLL; molecular pathogenesis
Popis Chronická lymfocitární leukemie (CLL) je onemocněním, u nějž v současné době dochází k částečnému posunu v terapeutických přístupech a hodnocení jejich úspěšnosti (MRD negativita). Přes veškerý pokrok v této oblasti stále chybí hlubší pochopení patogeneze CLL, což ztěžuje zlepšení léčby a zvrácení špatné prognózy některých subtypů onemocnění. Při studiu CLL bylo zkoumáno několik oblastí směřujících k vysvětlení její patogeneze, které by se zjednodušeně daly shrnout do 3 skupin: signalizuje přes B-buněčný receptor (BCR), narušení apoptických drah a úloha mikroprostředí. Biologie CLL je dále komplikována částečně rozdílnou genezí subtypů CLL s mutovaným a nemutovaným IgVh. Rádi bychom zde stručně shrnuli základní molekulárně biologické dráhy diskutované v patogenezi CLL a jejich souvislosti s variabilní prognózou onemocnění a nově vyvíjenými léčivy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info