Informace o projektu
Senzitivizace B-CLL buněk na cytostatika prostřednictvím monoklonální protilátky rituximab - identifikace zodpovědných proteinů

Kód projektu
NR9301
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
B-CLL, p53/ATM, rituximab, senzitivizace na cytostatika, in vitro testy, 2-D elektroforéza, hmotnostní spektrometrie, identifikace proteinů
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

B-CLL je nevyléčitelné onemocnění a nejhorší prognózu, zejména rezistenci na léčbu, vykazují pacienti s abnormalitami genů p53 nebo ATM.
Z našich současných výsledků in vitro testů vyplývá, že citlivost na potenciační efekt monoklonální protilátky rituximab ve vztahu k cytostatikům není determinována inaktivací p53 nebo detekcí ATM.
Proteiny potenciálně zodpovědné za tento jev zamýšlíme identifikovat pomocí dvourozměrných elektroforéz a nebo kapalinové chromatografie, doplněné následnou hmotnostní spektrometrií.
Tyto proteiny by měly sloužit jako markery rezistence a jejich znalost by mohla vyčlenit pacienty, u kterých není smysluplné aplikovat rituximab spolu s konkrétními cytostatiky.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info