Informace o publikaci

Porovnání tíže afázie u demence a cévní mozkové příhody pomocí MASTcz a její vztah k tíži kognitivního deficitu

Autoři

KOŠŤÁLOVÁ Milena BEDNAŘÍK Josef SKUTILOVÁ Světlana MITÁŠOVÁ Adéla BÁRTKOVÁ Eva ŠAJGALÍKOVÁ Kateřina DOLENSKÁ Alice DUŠEK Ladislav

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova aphasia; dementia; Alzheimer disease; cognitive deficit; communication disorder
Popis Cíl: Ověřit schopnost české verze screeningového testu pro detekci afázií the Mississippi Aphasia Screening Test (MASTcz) diskriminovat afázii u ložiskové cévní léze v dominantní hemisféře a kognitivně-komunikační poruchu v rámci demence. Soubor a metodika: Skupina A byla tvořena 149 nemocnými s akutní cévní mozkovou příhodou (CMP) v levé dominantní hemisféře s afázií, 74 žen a 75 mužů, věk 68; 19-95 let (median; rozmezí). Skupina B byla tvořena 52 nemocnými s demencí, kteří splňovali kritéria demence dle DSM-IV, 26 mužů a 26 žen, věk 74; 41-84 let (median; rozmezí). Etiologicky šlo u 22 nemocných o Alzheimerovu demenci, u 30 nemocných o další příčiny demencí. Výsledky: Pomocí ROC analýzy bylo možno diskriminovat skupinu nemocných s afázií v důsledku CMP oproti nemocným s demencí (p<0,001). Při použití celkového jazykového indexu 85 bodů byla senzitivita a specificita MASTcz 88,6 a 81,4% a bylo možné správně klasifikovat 37 ze 43 nemocných s demencí a 131 z 149 nemocných s afázií.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info