Informace o publikaci

Aplikace testu naturalistického chybného závěru G. E. Moora na koncept biocentrické etiky u A. Schweitzera a P. W. Taylora

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Autoři

BINKA Bohuslav LABOHÝ Jan

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Envigogika
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://www.envigogika.cuni.cz/envigogika-2010-ix-2/aplikace-testu-naturalistickeho-chybneho-zaveru-g-e-moora-na-koncept-biocentricke-etiky-u-a-schweitzera-a-p-w-taylora_cs
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova naturalistic fallacy environmental ethics biocentrism anthropocentrism
Popis Určitá část filosofů chtěla vždy pokročit v našem poznání morálního světa přesnou definicí pojmů dobro a dobré. To však (dle G. E. Moore) končí nutně buď definicí kruhem nebo tzv. naturalistickým chybným závěrem. Základní otázka studie zní: Lze Moorův naturalistický chybný závěr objevit též u námi vybraných představitelů environmentální etiky? Analyzovány byly dva koncepty biocentrické environmentální etiky: Schweitzerova nauka úcty k životu a Taylorův kantovský biocentrismus a vyplynulo, že zatímco Schweitzerova koncepce jako taková z porušení Moorova zákona vychází, Taylorův koncept je naturalistickým chybným závěrem zasažen pouze okrajově a v daleko menší míře. Toto zjištění má význam jak pro zastánce Moorova konceptu naturalistického chybného závěru, tak pro environmentální myslitele; může pomoci přesněji odlišit antropocentrický a biocentrický přístup a také odvodit závěry relevantní pro praxi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info