Informace o publikaci

Biomarkers of lymph node metastasis in low-grade breast cancer: An integrated, proteomics-based approach

Logo poskytovatele
Název česky Vyhledávání biomarkerů metastazování u low-grade karcinomů prsu: Integrovaný přístup na bázi proteomiky
Autoři

BOUCHAL Pavel MUDROCHOVÁ Monika BUDINSKÁ Eva BORTLÍČEK Zbyněk STRUHÁROVÁ Iva HERNYCHOVÁ Lenka ROUMELIOTIS Theodoros GARBIS Spiros D. HRSTKA Roman MÜLLER Petr NENUTIL Rudolf VOJTĚŠEK Bořivoj

Rok publikování 2010
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Naše práce je zaměřena na vyhledávání biomarkerů metastazování v souboru 96 primárních nádorů prsu rozdělených podle grade a přítomnosti uzlinových metastáz. K tomuto účelu byly použity následující proteomické přístupy: (i) SELDI-TOF MS nám umožnilo kvantifikovat 130 píků intaktních proteinů, přičemž byl detegován a identifikován jeden pík korelující se stavem uzlinových metastáz. (ii) Vybarný soubor primárních nádorů byl analyzován pomocí metodiky iTRAQ-2DLC-MS/MS. Tento přístup umožňuje současnou identifikaci a vantifikaci více než 600 proteinů. Diferenciálně experimované proteiny náleží do několika funkčních skupin, které byly podrobně popsány v prezentaci. (iii) Vybraný soubor nádrových lyzátů byl analyzován také pomocí 2-D PAGE. Navíc, expresní profily 26 genových produktů byly evaluovány pomocí qRT-PCR. V souhrnu naše výsledky naznačují rozdílnou expresi cytoskeletálních proteinů, proteinů rodiny anterior-gradient a proteinů zapojených do biosystézy hemu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info