Informace o publikaci

Plasma synthesis of Fe- and Co-based nanoparticles in low-pressure discharge

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Název česky Syntéza železných a kobaltových nanočástic v nízkotlakém výboji
Autoři

ZELINA Peter KUDRLE Vít JAŠEK Ondřej SYNEK Petr DAVID Bohumil PIZÚROVÁ Naděžda SCHNEEWEISS Oldřich

Rok publikování 2010
Druh Článek ve sborníku
Konference Potential and applications of surface nanotreatment of polymers and glass : Book of Extended Abstracts
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Fyzika plazmatu a výboje v plynech
Klíčová slova iron nanoparticles; iron pentacarbonyl; plasma; low-pressure discharge; microwave discharge
Popis V poslední době se soustředuje pozornost na železné nanočástice a jejich zvláštní fyzikální a chemické vlastnosti. Náš výzkum se zaměřuje na syntézu železných nanočástic plazmochemickou metodou. Výboj s povrchovou vlnou byl udržován v argonovém plazmatu za nízkého tlaku mikrovlnami s frekvencí 2.45 GHz. Vlastnosti nanočástic byly zkoumány rentgenovou difrakcí (XRD) a transmisní elektronovou difrakcí (TEM). Prášek obsahoval alfa-Fe a magnetit Fe3O4. Velikost nanočástic se pohybovala mezi 9 až 14 nm. Protože ferritový nanoprášek ma tendenci prudce oxidovat, pokoušíme se o pomalou oxidaci a přidáni kobaltu do reakční směsi, abychom sme připravili neoxidující FeCo nanočástice.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info