Plasma synthesis of Fe- and Co-based nanoparticles in low-pressure discharge

Název česky Syntéza železných a kobaltových nanočástic v nízkotlakém výboji
Autoři ZELINA Peter — KUDRLE Vít JAŠEK Ondřej SYNEK Petr — DAVID Bohumil — PIZÚROVÁ Naděžda — SCHNEEWEISS Oldřich
Druh Článek ve sborníku
Citace ZELINA, Peter, Vít KUDRLE, Ondřej JAŠEK, Petr SYNEK, Bohumil DAVID, Naděžda PIZÚROVÁ a Oldřich SCHNEEWEISS. Plasma synthesis of Fe- and Co-based nanoparticles in low-pressure discharge. In Potential and applications of surface nanotreatment of polymers and glass : Book of Extended Abstracts. 1. vyd. Brno: NANOcontact, Masaryk University, 2010. s. 41.
Originální jazyk angličtina
Obor Fyzika plazmatu a výboje v plynech
Klíčová slova iron nanoparticles; iron pentacarbonyl; plasma; low-pressure discharge; microwave discharge

V poslední době se soustředuje pozornost na železné nanočástice a jejich zvláštní fyzikální a chemické vlastnosti. Náš výzkum se zaměřuje na syntézu železných nanočástic plazmochemickou metodou. Výboj s povrchovou vlnou byl udržován v argonovém plazmatu za nízkého tlaku mikrovlnami s frekvencí 2.45 GHz. Vlastnosti nanočástic byly zkoumány rentgenovou difrakcí (XRD) a transmisní elektronovou difrakcí (TEM). Prášek obsahoval alfa-Fe a magnetit Fe3O4. Velikost nanočástic se pohybovala mezi 9 až 14 nm. Protože ferritový nanoprášek ma tendenci prudce oxidovat, pokoušíme se o pomalou oxidaci a přidáni kobaltu do reakční směsi, abychom sme připravili neoxidující FeCo nanočástice.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info