Syntéza železných a kobaltových nanočástic v nízkotlakém výboji

Základní údaje

Originální název Plasma synthesis of Fe- and Co-based nanoparticles in low-pressure discharge
Autoři
Peter Zelina
Vít Kudrle
Ondřej Jašek
Petr Synek
Bohumil David
Naděžda Pizúrová
Oldřich Schneeweiss

Další údaje

Citace ZELINA, Peter, Vít KUDRLE, Ondřej JAŠEK, Petr SYNEK, Bohumil DAVID, Naděžda PIZÚROVÁ a Oldřich SCHNEEWEISS. Plasma synthesis of Fe- and Co-based nanoparticles in low-pressure discharge. In Potential and applications of surface nanotreatment of polymers and glass : Book of Extended Abstracts. 1. vyd. Brno: NANOcontact, Masaryk University, 2010. s. 41.
Originální název angličtina
Obor Fyzika plazmatu a výboje v plynech
Druh Článek ve sborníku
Klíčová slova iron nanoparticles; iron pentacarbonyl; plasma; low-pressure discharge; microwave discharge

Anotace

V poslední době se soustředuje pozornost na železné nanočástice a jejich zvláštní fyzikální a chemické vlastnosti. Náš výzkum se zaměřuje na syntézu železných nanočástic plazmochemickou metodou. Výboj s povrchovou vlnou byl udržován v argonovém plazmatu za nízkého tlaku mikrovlnami s frekvencí 2.45 GHz. Vlastnosti nanočástic byly zkoumány rentgenovou difrakcí (XRD) a transmisní elektronovou difrakcí (TEM). Prášek obsahoval alfa-Fe a magnetit Fe3O4. Velikost nanočástic se pohybovala mezi 9 až 14 nm. Protože ferritový nanoprášek ma tendenci prudce oxidovat, pokoušíme se o pomalou oxidaci a přidáni kobaltu do reakční směsi, abychom sme připravili neoxidující FeCo nanočástice.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info