Informace o publikaci

Floristic diversity of an eastern Mediterranean dwarf shrubland: the importance of soil pH

Logo poskytovatele
Název česky Floristická diverzita keříčkové vegetace východního Mediteránu: význam pH půdy
Autoři

CHYTRÝ Milan DANIHELKA Jiří AXMANOVÁ Irena BOŽKOVÁ Jana HETTENBERGEROVÁ Eva LI Ching-Feng ROZBROJOVÁ Zuzana SEKULOVÁ Lucia TICHÝ Lubomír VYMAZALOVÁ Marie ZELENÝ David

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Vegetation Science
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1654-1103.2010.01212.x/abstract
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova Annuals; Crete; Greece; Phrygana; Plant community; Soil chemistry; Species composition; Species pool; Species richness; Vegetation
Popis Otázka: Koreluje druhové bohatství a složení východomediteránní keřové vegetace (frygany) s pH půdy? Jak významný je vliv pH na druhovou diverzitu ve vztahu k jiným faktorům prostředí v tomto ekosystému? Jaké je evoluční pozadí vztahu mezi diverzitou a pH? Studované území: Západní Kréta, Řecko. Metody: Druhové složení flóry cévnatých rostlin, vlastnosti půdy a další faktory byly zaznamenány na plochách o velikosti 100 m2 ve fryganách na kyselém a bazickém podloží. Vztahy mezi druhovým složením a proměnnými prostředí (včetně klimatu) byly testovány kanonickou korespondenční analýzou a vztahy mezi druhovým bohatstvím a prostředím korelační a regresní analýzou. Výsledky: Ačkoli se pH půdy pohybovalo v úzkém rozpětí (5,9-8,1), druhové složení se významně měnilo podél gradientu pH u všech funkčních typů rostlin. U většiny funkčních typů byl vliv pH půdy na druhové složení silnější než vliv jiných faktorů prostředí. Počty druhů jednoletek, geofytů a polokeříků se zvyšovaly s pH půdy, zatímco počty hemikryptofytů a keřů s pH půdy nekorelovaly. Závěr: Výsledky odpovídají hypotéze "species pool". Velké počty vápnomilných jednoletek, geofytů a polokeříků mohou být důsledkem evoluce těchto skupin na bázemi bohatých a suchých půdách v mediteránním podnebí. Naopak hemikryptofyty se jako životní forma typická pro temperátní zónu vyvinuly jak na kyselých, tak na bazických půdách, a proto jejich počty nezávisí na pH půdy v rámci úzkého studovaného rozsahu. Absenci závislosti mezi druhovým bohatstvím keříků a pH je obtížné vysvětlit; je možné, že odráží více diverzifikovaný a starší původ mediteránních dřevin a jejich konzervativní niky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info