Informace o publikaci

Best Available Technologies and Their Contribution to Sustainable Development

Název česky Nejlepší dostupné technologie a jejich přispění k udržitelnému rozvoji
Autoři

DUDOVÁ Jana DOLEŽALOVÁ Helena SOLISOVÁ Veronika

Rok publikování 2010
Druh Článek ve sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www http://www.internationaljournal.org/images/Germany_2010_Program_Monday.pdf
Obor Právní vědy
Klíčová slova environment, law, sustainable development, sustainability, BAT,
Související projekty: