Informace o publikaci

Determination of cadmium, chromium and copper in high salt samples by LA ICP OES after electrodeposition preliminary study

Název česky Stanovení kadmia, chromu a mědi ve vzorcích s vysokým obsahem solí LA ICP OES po elektrodepozici
Autoři

KNÁPEK Jan KOMÁREK Josef NOVOTNÝ Karel

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Microchimica Acta
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Analytická chemie, separace
Klíčová slova electrodeposition; LA ICP OES; high salt matrix; trace elements; waste water
Popis A novel method is presented for determination of heavy metal ions in a high-saline matrix. It is based on the electrodeposition of the ions and subsequent laser ablation coupled to inductively coupled plasma optical emission spectrometry (LA ICP OES). Three arrangements for electrodeposition were worked out, two of them with stationary working electrodes. Materials for use in the working electrodes, and conditions for electrodeposition of Cd, Cr and Cu (pH, deposition current, time of electrolysis) were studied. Nickel was found to be the best electrode material. The metals accumulate on the surface of electrode and were then evaporated/ablated with a Nd:YAG laser focused into the ICP-OES spectrometer. The detection limits are 0.13 mg/L for Cd, 0.15 mg/L for Cu, and 1.9 mg/L for Cr in case of a stationary bottom working electrode, and 0.25 mg/L for Cd, 0.05 mg/L for Cu, 0.8 mg/L for Cr when using a rotating electrode. The relative standard deviation is in range from 3.8 to 10.3%. Waste water was analyzed in this way by the standard addition method.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info